Cinsel bilgiler

Koku Fetişizmi « Cinsel Sapkınlıklar

Koku ve koklama ile kişinin cinsel gerilime ulaşması anlamına gelir. Birçok hayvanın eşlerini çok uzaklardan kokuşundan tanımalarına karşılık cinsel bilim adamı Albert Moll, insanlarda koku duygusunun ancak kişilerin birbirini istemelerinden sonra etkili olduğunu ileri sürmüştür.

Normal evlilikler insanların birbirlerini koklamasının sonunda meydana gelmezler. Erkek olsun kadın olsun insanların eşlerini seçerken ilk plânda kullandıkları organ burun değil, göz ve kulaktır. Fakat karşıdaki insanın iyi kokması da göz ve kulak yolu ite edinilen bilgileri doğrulama yönünde etkili olur.

Hayvanlar kızgınlık zamanlarında cinsel hormonların etkisi ile, karşı cinslerini cinsel yönden uyarıcı olan koku maddeleri salgılarlar. Bu maddelere feromon adı verilir. Bilimsel araştırmalar iki çeşit feromon olduğunu ortaya çıkarmıştır: 1 — eşleri cinsel yönden uyaranlar, 2 — cinsleri ayıranlar, yani aynı türden dişi ve erkekleri çekenler.

Çeşitli canlı türlerinin salgıladığı cinsel çekici maddelerin kimyasal yapıları hemen hemen bir birinin aynıdır. Eğer canlıları birbirlerine yaklaştıran yalnızca koku duygusu olsaydı köpek ve kedilerin, inek ve atların birbirlerine saldırmaları gerekirdi. Fakat bu durumu cinse özel feromonlar önler. İnsandaki koku alma duygusu daima çok hassastır. Fakat çok çabuk yorulur. Bu insanın çevresindeki kokulara çok çabuk alışması anlamına gelir. İnsanın gövdesel ve cinsel kokuları giysilerin yardımı ile değiştirilebilir. Serbest olarak buharlaşamayan kokular deri üzerinde ve giyside ayrışırlar. Koku pis koku halini alabilir. Bunun dışında insanın burnu, mutfak, çalışma yeri, tütün ve parfüm gibi günlük kokular dolayısıyla doğal, gövdesel ve cinse! kokulara karşı olan hassaslığını kaybedebilir.

Fakat bütün bunlara rağmen cinsel kokular insan yaşantısında önemli bir rol oynarlar. Fransız farmakologu Guillot bu önemi belgeler ile ispatlamıştır. Bu bilim adamı 1958 tarihinde "Journal de Psychologie" adlı dergide bu konuda kanıt olarak şu vakayı göstermiştir: Genç bir doktor iş saatinden sonra evine döner. Fakat daha evinin kapısındayken cinsel organı sertleşir ve doktor yeni sevgilisini düşünür birden. Yeni sevgili o güne dek bir kere bile doktorun evine gelmemiştir. Cinsel yönden uyarılmış olan doktor evine girer ve o güne dek evine gelmeyen yeni sevgilisini yatak odasında bulur. Doktor Guillot'a göre genç dok torun cinsel organının sertleşmesine, sevgilisinin bilinçsiz olarak algılanan kokusu sebep olmuştur.

Bazı kadın ve erkeklerde koku cinsel bir uyarı meydana getirir. Fransız ruh sağlığı profesörlerinden Binet bu nitelikteki insanları "olfaktip tip"ler olarak adlandırır (koku tipi). Bu insanlar kokuya karşı çok hassastırlar ve koku duygusu bu insanların karşısındaki insanları beğenip beğenmemelerinde diğer dört duyudan daha önemli bir rol oynar. Bu özellikte olan insanlar ya çok koku duyduklarından ya da duydukları kokulan beğenmedikleri için aşk yolunda başarıya ulaşamazlar.

Olfaktip tiplere en iyi örnek olarak yirminci yüzyılın başında Paris'te Romanyalı Prens Caraman-Chimay ile evlenen Amerikalı milyoner kadın Clara Ward gösterilir. Bu milyoner kadın çingene kemancı olan Rigo ile ilişki kurar ve bir gazetecinin sorusu üzerine Rigo ile olan ilişkisinin temelinde yatan gerçeğin, Rigo'nun kokusu olduğunu açıklar.

Koklama ile alman zevk bazen hastalıklı koklama fetişine dönüşebilir. Koku duygusu bu fetişistlerde eş yerine geçer. Bazı fetişizm vakalarında, bu hastalıklı kişilerin özellikle gövdenin aşağı kısmına ait olan ir giysilerini çaldıkları görülür. BJJ kişiler yalnız bu şekilde cinsel yönden uyarılır ve giderek orgazma ulaşırlar. Fakat çoğunlukla cinsel olmayan kokular da koku fetişistlerini uyarabilirler. Cinsel olmayan bu kokuların en önemlileri idrar, ayak ve adet kokuları sayılabilir.

Bu sapık cinsel eğilim psikolojik olarak şöyle açıklanır: İnsan çocukluğunda kendisini cinsel yönden etkileyen ilk olay sırasında bu koku duygusunu kapmıştır. Bu koku duygusu onu o kadar kötü etkilemiştir ki, etkisinden kurtulamaz ve tüm cinsel hislerinde güçlü bir rol oynar.

Ağrılı Adet Dönemleri « Cinsel Sorunlar

Adet kanaması esnasında ya da hemen öncesinde kasıklarda ortaya çıkan rahatsızlık ve kramp tarzı ağrılara dismenore ya da menstrüel kramp adı verilir. Dismenore, primer ya da sekonder olabilir.

Primer dismenore, ilk adet kanamasından 1-2 yıl sonra ortaya çıkan, 25 yaş civarında ya da çocuk doğurduktan sonra azalan ya da kaybolan ve altta yatan patolojik bir nedenin bulunmadığı dismenoredir. Sekonder dismenorede ise ağrılı periodlara neden olan spesifik bir hastalık söz konusudur.

Nedenleri

Adet kanaması esnasında rahim, kendi içinde biriken kanı atmak için kasılır. Bu dönemde prostaglandin adı verilen bazı maddeler salgılanır ve bu maddeler kısmen rahim kasılmalarından sorumludurlar. Primer dismenoresi olan kadınlarda bu prostoglandin adı verilen maddelerin üretiminin fazla olduğu ya da uterusun bu maddelere aşırı cevap verdiği düşünülmektedir.

Sekonder dismenoreye ise endometriozis pelvik iltihabi hastalığı, rahim ağzında darlık, rahim içi tümörler ya da uterus pozisyonunun anormallikleri neden olabilir. Zaman zaman spirale bağlı olarak da sekonder dismenore görülebilir.

Dismenore, karnın alt bölgelerinde kramp benzeri ağrılar ve rahatsızlıklardır. Buna eşlik eden diğer belirtiler sırt ağrısı, başağrısı, bulantı ve bacakların iç yüzünde hassasiyet olabilir. Dismenore ile birlikte adet öncesi gerginlik sendromu de görülebilir ancak bu şart değildir.

Tedavi

Orta derecedeki dismenore şikayetlerinin pek çoğu, hafif ağrı kesicilerden fayda görür. Adetleri düzenli olan kişiler, ağrıların başlamasını beklemeden, adet kanamasından bir gün önce ağrı kesici almaya başlarlarsa ağrıların şiddeti oldukça azalacaktır. Bu ilaçların tok karnına alınması mideye yönelik yan etkileri azaltır.

Ağrıların daha şiddetli olduğu durumlarda yatak istirahati ve karın bölgesine sıcak uygulaması fayda sağlayabilir. Bu amaçla içine sıcak su doldurulmuş bir şişe kullanılabilir. Başka bir tedavi yaklaşımı da doğum kontrol hapı kullanılmasıdır. Bunlar prostaglandin adı verilen ve ağrıdan sorumlu olan maddelerin yapımını azaltarak krampları engelleyebilir.

Primer dismenore ergenlk döneminin ve 20'li yaşların başında sık görülür. 25 yaşından sonra azalmaya başlar ve genellikle çocuk doğurduktan sonra kaybolur. Tipik olarak adet kanamasından kısa bir süre önce başlar ve 1-3 günde geçer. Sekonder dismenore ise perioddan birkaç gün önce başlar ve tüm kanama boyunca devam edebilir.

Önlem

Dismenore alınacak bazı basit önlemler ile bir miktar engellenebilir. Örneğin adet kanaması öncesinde ve esnasında kahve, çay, kola, çikolata gibi kafein içeren gıdalardan uzak durulması, karın bölgesine masaj yapılması, uzun süre ayakta durmaktan ya da yürüyüş yapmaktan kaçınılması şikayetler üzerinde olumlu etki yaratır.

Aşırı yorgun, sinirli kişilerde adet sancısı daha fazla görülür. Bu nedenle kanama esnasında dinlenmek son derece önemlidir. Yine kabızlığı olanlar bu sancıları daha şiddetli yaşarlar. Lifli gıdaların bol tüketilmesi kabızlığı önler. Bol miktarda su içilmesi, sigaradan uzak durulması, fazla miktarda alkol tüketilmemesi gibi basit ve kısa süreli önlemler ile sancılı adet kanamaları biraz daha rahat geçirilebilir.

Penis « Cinsel Anatomi

Erkeklerin dölleme ve idrar boşaltma organına penis adı verilir.

I) Anatomisi (Yapısı)

Erkek idrar borusu (Ürethra masculina) sidik torbasından çıkar ve prostat içinden geçip (prostat bölümü) urojentiai diyafram denen bir bölmeyi (diyafram bölümü) aşar ve esnek kaslarla çevrilerek (kavernöz-bölüm) son bulur. Penisin asıl gövdesini, uzama ve sertleşme yeteneği olan bu kaslar meydana getirmektedir. İleri doğru uzanan gövde (Korpus penis) bir olukla kesilir ve penisin başı meydana gelir. Penisin gövdesi korona glandise (gövdeyi baştan ayıran çıkıntı) yapışık olan ince ve kaygan bir deri ile kaplanmıştır. Penisin sakin halinde koruyucu bir kılıf görevini yapan bu deri organın hemen hemen tamamını örtmektedir.

«Sünnet derisi» denen bu deri sünnette kesilip alınan kısımdır. Cinsel birleşim halinde ise uzamayı ve sertleşmeyi kolaylaştıran yedek bir kas görevi yapmaktadır Penisin gövdesi esneme ve sertleşme yeteneği olan üç ayrı kastan oluşur. Bu kaslardan ikisi (Korpora Kavernosa penis) organın alt kısmında bulunmaktadır. Onların arasında da yine esnek olan incecik bir boru geçer. Kolayca anlaşılacağı gibi bu boru idrar yolundan başka bir şey değildir (korpus kavernosum urethra). Gövdeyi meydana getiren üç kas oldukça esnek olan bir zarla kuşatılmaktadır.

İdrar borusu ise arkada testislere önde de penisin başına doğru kalınlaşır. Penisin başı alt tarafından geri doğru oyulmuş olup burada esnek kasların uçları tarafından örtülmekte ve korunmaktadır. Urojential diyaframa yuvarlak bir topaç gibi bağlı olan «bulbus», «muskulus bulbokavernosus» adı verilen kaslarla örtülüdür. Bu kaslar cinsel birleşim anında meni fışkırtmaya yararlar.

II) Fizyolojik özellikleri:

Yaptığı işler gerektiği zaman idrar boşaltmayı sağlamak ve cinsel birleşimi gerçekleştirmek (meni fışkırtmak da bunun kapsamına girer), diye ikiye ayrılabilir.

A — İdrar boşaltma işinde yalnızca bir boru görevi yapmaktadır. Penis, bu durumda hiçbir etkinliği olmayan pasif bir organdır.

B — Cinsel birleşim anında önemli fizyolojik değişimlere uğrayan penis, bu işin bir parçası gibidir. Penis olmazsa cinsel birleşim de gerçekleşemez. Bu da iki bölüme ayrılabilir:

— Yöresel uyarı sonucu ortaya çıkan hafif sertleşme.
— Cinsel birleşme isteğiyle ortaya çıkan gerçek sertleşme ve irileşme. Bunun tam anlamıyla gerçekleşmesi apış arasındaki kasların gerilerek sertleşmesine bağlıdır.

Penisin gerilmesi fiziksel ve psikolojik nedenlere dayandığı gibi kendiliğinden de ortaya çıkabilir.

1) Fiziksel nedenlere dayanan sertleşmelerde, penisin başı ve gövdesi aynı anda uyanırlar.

a) Sürtünme ise başı gövdeden d<aha fazla etkiler. Penis ancak dölyolunun kıvrımları arasında acımaz. Kupkuru bir dölyolunun içindeki sürtünme zevk verici değildir. Kıvrımları düzleşmiş bir döl yolu ise etkisiz kalır.

b) Penis gövdesinin çepeçevre sıkılması en etkili uyarım şeklidir. Elle sıkılarak ya da bacakların arasına sıkıştırılarak cinsel doyuruya erişilebilir. Bu iş dölyolunun alt kısmı tarafından yerine getirildiği zaman ileri derecede zevk vermektedir erkeğe.

c) Emmek: Bu durumda ise yalnızca penis başı ve ön kısmı sıkılmaktadır. (Dişler ve dudaklar)

d) Bunlardan başka kişinin karakterine bağlı olarak değişen türlü fiziksel uyanlar vardır.

2) Psikolojik nedenlere dayanan gerilimler: Düşünce yolu ile, erotik hayaller kurarak, baştan çıkartıcı sahneleri göz önüne getirerek sağlanan gerilim aynı zamanda fiziksel uyarı sağlar. Bu gerilim kendiliğinden çözülmez; fakat eğer erkekte cinsel birleşim için psikolojik bir hazırlık yoksa kadının bütün çabaları boşa gidecektir.

3) Penisin kendiliğinden sertleşmesi : Bu bir takım fizyolojik etkenler sonucu ortaya çıkar. Hazımsızlıktan dolayı (belden aşağıda bulunan organların kan toplaması) olabilir Uzun süre oturarak yolculuk yapanların penisleri kendiliğinden sertleşir. (Sarsıntı sonucu) Bir de sabahlan uyanırken penisin sertleşmiş olduğu görülmektedir. İdrar torbasının dolması ile ilgisi olmaksızın.

III) Görevleri (fonksiyonel anlamı):

Erkeğin cinsel yaşamını yöneten tek organ penistir. Erkeklerin kadınlarınki gibi karmaşık bir cinsel anatomisi yoktur. Penisin doğal fonksiyonları ancak cinsel birleşimde ortaya çıkarlar. Erkek çocuk cinsel amaçla ergenlikten başlayarak yaşlanıncaya d?k yararlanır penisinden. Cinsel haz duyma ve dölleme gücünü yitirmemiş olan bir çok ihtiyar vardır. Fakat bunlar da cinsel doygunluğa erişmek için ergenliğe yeni ulaşmış gençler gibi oldukça güçlük çekerler.

Penis cinsel uyarı sırasında oldukça sertleşir, hele orgazm anında bu sertleşme en şiddetli halini alır fakat şiddetiyle oranlı olarak da çok kısa sürer. Biricik cinsel organ olan penisin yitirilmesi korkunç üzüntülere yol açmaktadır. İlkel topluluklarda örtülen tek organ penisti. Erkeğin yaratılışında cinsel organını gizleme eğilimi olmakla birlikte, bunun kıskançlıklar ve fekabet sonucu doğan hadım edilme korkusundan ileri geldiği bilinmektedir. Çünkü eskiden zina ve ırza geçme suçları için uygulanan en geçerli ceza hadım edilmekti. Kuzey Afrika'da erkeklerin kıskançlık ve rekabet yüzünden birbirlerini hadım etmeleri binlerce yıldan beri süregelen kötü bir gelenektir. Eski Mısırlılar da düşmanlarını öldürdükten sonra cinsel organlarını ve sağ ellerini keserlerdi.

Anlayışlardaki değişiklik ve uygarlaşma sonucu insanlar bu gibi konularda kendi işlerini kendileri görmektense kanunî yollara başvurmayı tercih etmeye başladılar.

Bazı sinir hastaları kadının döl organı karşısında hadım edilme korkusuna ya da ölüm korkusuna benzeyen bir korku duyarlar. Penislerinin kendilerine yabancı olan kadının döl organı tarafından yutulabilme düşüncesi onlarda panik ve korku doğurur. Erkeğin cinsel birleşimden «zevk alması içir penisine dölyolu tarafından «istekle sahip çıkıldığını» duyması gerekir. Döl yolu güçlü bir kavrayıcıdır. Bu verme ve alma işlemi her iki taraf da orgazma ulaşana dek sürmelidir.1.Prostat 2.Kılcal damarlar 3.Esnek kaslar 4.Penis başı 5.îdrar borusu 6.Sünnet derisi